CHARAKTERYSTYKA ALBUMU

Muzyka do nauki może okazać się bardzo pomocna wszystkim uczniom i studentom, w okresach zwiększonej intensywności nauki.

Jej łagodne brzmienie oraz tonacja dostosowana do naturalnej częstotliwości drgań ludzkiego umysłu, pozwala w efektywny sposób ukierunkować nasze myśli na pracy i nauce. Podstawową jednak barierą, uniemożliwiającą koncentracje na nauce, jest rozproszenie uwagi przez świat zewnętrzny, który biegnie swoim, często przyspieszonym rytmem.

Proces przyswajania nowych treści, wymaga z kolei czasu, koncentracji uwagi i odpowiedniego skupienia. Brak, któregokolwiek z tych czynników skutecznie utrudnia nam zapamiętywanie nowych treści, przez co bardzo szybko stajemy się rozdrażnieni lub senni. Prowadzi to do zaprzestania nauki i skojarzenia jej z czymś negatywnym, nieprzyjemnym.

Aby uwolnić się od tego błędnego przekonania i zacząć czerpać radość z poznawania nowych rzeczy, należy zsynchronizować tempo świata zewnętrznego z tempem pracy ludzkiego umysłu podczas nauki.

Doskonałym łącznikiem tych dwóch światów jest z pewnością muzyka do nauki, która pomogła już niezliczonym grupom uczniów i studentów w czasie sesji, klasówek i egzaminów. Mamy nadzieję, że pomoże również i Tobie.